Ķ. 17.3. Mana mamma. Cilvēka apraksts

Uz materiālu
Tīmekļa lietotne, maciunmacies.valoda.lv