Bioloģija 7.-9. klasei II daļa. 2.20. Bioloģiskā daudzveidība un tās saglabāšana. Dabas aizsardzības pasākumi. 86. lpp.

Valodas līmenis
C1, C2
Valodas prasme
Lasītprasme
Izdevējs
Latviešu valodas aģentūra
Autortiesību forma
Bezmaksas
Uz materiālu
  • PDF fails
  • maciunmacies.valoda.lv
Ziņot par problēmu