ĒK un KK. Mazputniņa lasāmviela. Lietvārdu locījumu nosaukumu uzdevums. 17.-18. lpp.

 • Mācību joma:
  Akuzatīvs (ko?), Datīvs (kam?), Ģenitīvs (kā?), Lokatīvs (kur?), Nominatīvs (kas?)
 • Valodas līmenis:
  A2
 • Vecums:
  11-12 gadi, 9-10 gadi
 • Temats:
  Izglītība un skolas
 • Valodas prasme:
  Lasītprasme, Rakstītprasme
 • Autors:
  Copeland Dace, Freimane Elisa
 • Izdevējs:
  Amerikas Latviešu apvienība
 • Materiāla izmantojums:
  Darbalapa, uzdevums
 • Autortiesību forma:
  Bezmaksas
Uz materiālu
 • PDF fails
 • alausa.org
Ziņot par problēmu