“Būt” locīšana tiešsaistē

 • Mācību joma:
  Īstenības (ir), Nākotne, Nekārtnie (būt, iet, dot), Pagātne, Tagadne
 • Valodas līmenis:
  A0, A1, A2, B1
 • Vecums:
  11-12 gadi, 13-14 gadi, 15-17 gadi, 18+, 7-8 gadi, 9-10 gadi
 • Valodas prasme:
  Lasītprasme, Rakstītprasme
 • Autors:
  Freidenfelde Baiba
 • Materiāla izmantojums:
  Darbalapa, uzdevums, Interaktīvs mācību līdzeklis, Signālkartītes, Spēle, aktivitāte
 • Autortiesību forma:
  Bezmaksas
Uz materiālu
 • Lietotne
 • quizlet.com
Ziņot par problēmu