Kartupelis. Mazputniņa lasāmviela. Spāņu konkistadori. Stāstījums par attēlu. 10.-11. lpp.

Uz materiālu
  • PDF fails
  • alausa.org
Ziņot par problēmu

Līdzīgi materiāli