Kas te iekšā? Mazputniņa lasāmviela. Olas uzbūve. 6.-7. lpp.

Uz materiālu
  • PDF fails
  • alausa.org
Ziņot par problēmu

Līdzīgi materiāli