Latviešu valodas mācība iesācējiem. Basic Latvian. Lesson 4.1. Verb fill-in sheet. 95.-100.lpp.

 • Mācību joma:
  Atgriezeniskie (-ties), Daļēji lokāmais (-dams (-damies), -dama (-damās)), Darāmās kārtas pagātnes (-is, -usi), Darbības vārds, Divdabis, Īstenības (ir), Latviešu valoda, Nākotne, Nelokāmais ar -ot, -oties, Pagātne, Pavēles (lai ir!), Tagadne, Vajadzības (jābūt), Vēlējuma (būtu)
 • Valodas līmenis:
  A0, A1, A2
 • Vecums:
  11-12 gadi, 13-14 gadi, 15-17 gadi, 18+
 • Valodas prasme:
  Lasītprasme
 • Autors:
  Lelis Jēkabs
 • Izdevējs:
  Amerikas Latviešu apvienība
 • Materiāla izmantojums:
  Metodiskais līdzeklis, Temata izklāsts, teorija, Uzskates materiāls, tabula, atgādne
 • Autortiesību forma:
  Bezmaksas
Uz materiālu
 • PDF fails
 • alausa.org
Ziņot par problēmu