Pirts. Mazputniņa lasāmviela. Vārdu krājums, jautājumi un metodika. 6. lpp.

 • Mācību joma:
  2. konjugācija (dzīvoju-dzīvoju), 3. konjugācija (lasu-lasīju), 6. deklinācija (-s), Atgriezeniskie (-ties), Darbības vārdi ar priedēkli (at-; pie-), Īstenības (ir), Krustabas, pirtīžas, Pagātne, Tagadne, Tautas medicīna, Ticējumi, ieražas, Viensēta
 • Valodas līmenis:
  A2
 • Vecums:
  7-8 gadi, 9-10 gadi
 • Temats:
  Brīvā laika pavadīšana, hobiji, izklaide, Ģimene, radi, draugi, Telpas, iekārtojums, saimniecība, Veselība un medicīna
 • Valodas prasme:
  Klausīšanās prasme, Runātprasme
 • Autors:
  Copeland Dace, Freimane Elisa
 • Izdevējs:
  Amerikas Latviešu apvienība
 • Materiāla izmantojums:
  Izpratne (jautājumi), Metodiskais līdzeklis, Vārdnīca, vārdu krājums
 • Autortiesību forma:
  Bezmaksas
Uz materiālu
 • PDF fails
 • alausa.org
Ziņot par problēmu

Līdzīgi materiāli