Ritas ragana. Mazputniņa lasāmviela. Jautājumi un metodika. 7.-8. lpp.

 • Mācību joma:
  Akuzatīvs (ko?), Atgriezeniskie (-ties), Datīvs (kam?), Īstenības (ir), Mājdzīvnieki, mājlopi, Tagadne
 • Valodas līmenis:
  A2
 • Vecums:
  11-12 gadi, 9-10 gadi
 • Temats:
  Ģimene, radi, draugi, Mājas, dzīvesvieta
 • Valodas prasme:
  Klausīšanās prasme, Lasītprasme, Runātprasme
 • Autors:
  Copeland Dace, Freimane Elisa
 • Izdevējs:
  Amerikas Latviešu apvienība
 • Materiāla izmantojums:
  Izpratne (jautājumi), Metodiskais līdzeklis, Vārdnīca, vārdu krājums
 • Autortiesību forma:
  Bezmaksas
Uz materiālu
 • PDF fails
 • alausa.org
Ziņot par problēmu

Līdzīgi materiāli