Runā ar mani latviski! Pirts. Teksts un vārdu krājums. 81. lpp.

 • Mācību joma:
  1. deklinācija (-s, -š), 4. deklinācija (-a), 6. deklinācija (-s), Daudzskaitlis, Deminutīvi, Nominatīvs (kas?), Vienskaitlis
 • Valodas līmenis:
  A2
 • Vecums:
  13-14 gadi, 15-17 gadi
 • Temats:
  Veselība un medicīna
 • Valodas prasme:
  Lasītprasme, Rakstītprasme
 • Autors:
  Grīnberga Iveta
 • Izdevējs:
  Amerikas Latviešu apvienība
 • Materiāla izmantojums:
  Darbalapa, uzdevums, Teksts, Uzdevuma nosacījumi svešvalodā, Vārdnīca, vārdu krājums
 • Autortiesību forma:
  Bezmaksas
Uz materiālu
 • PDF fails
 • alausa.org
Ziņot par problēmu