Sala derības ar zaķi. Mazputniņa lasāmviela. Vārdu krājums, jautājumi un metodika. 3. lpp.

 • Mācību joma:
  Atgriezeniskie (-ties), Ierobežojuma (tikai), Laika apstākļi, gadalaiki, klimats, Līdzekļa, pavadoņa (ar), Lietojami ar akuzatīvu (ar, ap), Pasakas, Pastiprinājuma (arī), Savvaļas dzīvnieki, Vietas (zem, pie, aiz)
 • Valodas līmenis:
  A2
 • Vecums:
  5-6 gadi, 7-8 gadi
 • Temats:
  Kalendārs, laiks, diena, mēnesis, gads, Ķermenis, izskats, īpašības, Pārdabiski tēli, varoņi, notikumi
 • Valodas prasme:
  Klausīšanās prasme, Lasītprasme, Runātprasme
 • Autors:
  Copeland Dace, Freimane Elisa
 • Izdevējs:
  Amerikas Latviešu apvienība
 • Materiāla izmantojums:
  Izpratne (jautājumi), Metodiskais līdzeklis, Vārdnīca, vārdu krājums
 • Autortiesību forma:
  Bezmaksas
Uz materiālu
 • PDF fails
 • alausa.org
Ziņot par problēmu

Līdzīgi materiāli