Dzīvnieki. Vietniekvārdu daudzskaitļa formas. 11.lpp.

Valodas līmenis
A0, A1, A2
Izdevējs
Amerikas Latviešu apvienība
Materiāla izmantojums
Darbalapa, uzdevums, Vārdu krājums
Autortiesību forma
Bezmaksas
Uz materiālu
  • PDF fails
  • alausa.org
Ziņot par problēmu